مسیر لاگ ها در دایرکت ادمین

مسیر لاگ ها در دایرکت ادمین

برای شما پیش آمده است که خواسته باشید مسیر لاگ ها در دایرکت ادمین را پیدا کنید و لاگ ها و خطاها و مسائلی که در هر قسمت از سرور شامل دایرکت ادمین، دیتابیس، اپاچی، سرویس ایمیل، ftp، named و کرون را بررسی و زودتر به حل آن بپردازید.

 

 

 

 

:: موارد مرتبط با دایرکت ادمین (ِDirectadmin) :

/var/log/directadmin/error.log
/var/log/directadmin/errortaskq.log
/var/log/directadmin/system.log
/var/log/directadmin/security.log

:: موارد مرتبط با آپاچی (ِApache) :

/var/log/httpd/error_log
/var/log/httpd/access_log
/var/log/httpd/suexec_log
/var/log/httpd/fpexec_log
/var/log/httpd/domains/domain.com.error.log
/var/log/httpd/domains/domain.com.log
/var/log/messages (generic errors)

:: موارد مرتبط با Proftpd :

/var/log/proftpd/access.log
/var/log/proftpd/auth.log
/var/log/messages (generic errors)

:: موارد مرتبط با PureFTPd :

/var/log/pureftpd.log

:: موارد مرتبط با Dovecot و vm-pop3d :

/var/log/maillog
/var/log/messages

:: موارد مرتبط با named (bind) :

/var/log/messages

:: موارد مرتبط با exim :

/var/log/exim/mainlog
/var/log/exim/paniclog
/var/log/exim/processlog
/var/log/exim/rejectlog

:: موارد مرتبط با mysqld :

(RedHat)

/var/lib/mysql/server.hostname.com.err

(FreeBSD و Debian)

/usr/local/mysql/data/server.hostname.com.err

:: موارد مرتبط با crond :

/var/log/cron

* برای مشاهده لاگ ها می توانید از دستورات زیر استفاده نمایید :

less /var/log/filename

tail -n 10 /var/log/filename

** عدد ۱۰ در دستور بالا، تعداد خط های لاگ را نمایش می دهد و می توانید با توجه به نیازتان آن را تغییر دهید. که اینجا، ۱۰ خط را در لاگ مورد نظر نمایش می دهد.

پیشنهاد می کنیم :   قالب دایرکت ادمین Evolution

پر انرژی، خلاق و ایده پرداز، مدیر سرور و طراح و مشاوره تخصصی و کاربردی حوزه کسب و کار

عضو می شم
مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.