تمام مطالب برچسب : podcast RankBrain
پادکست رنک برین چیست

پادکست رنک برین چیست

به پادکست رنک برین چیست می پردازیم. این پادکست برگرفته شده از وب ۲۴ می باشد. مطالعه پادکست رنک برین چیست :: رنک برین (RankBrain) قسمتی از متدهای گوگل است که تصمیم میگیرد چه صفحاتی رتبه دریافت کنند و چه صفحاتی رتبه دریافت نکنند. بسیاری از منابع آنلاین رنک برین را مهمترین فاکتور رتبه دهی در گوگل می دانند. هنگامیکه شخصی کلمه کلیدی مشخصی را جستجو میکند، گوگل با کمک هوش مصنوعی خود، یعنی رنک برین منظور کاربر را از کلمه کلیدی جستجو شده متوجه می شود. رنک برین بهترین حدس خود را در باره منظور کاربر ارائه می دهد. حدسیات رنک برین براساس رخدادهای قبلی در موتور جستجو، مکان جغرافیایی و عادات جستجوی کاربر ارائه می شود. گوگل همیشه […]