تمام مطالب برچسب : پادکست کار مهم روزانه کارآفرینان برای استارتاپ
پادکست کار مهم روزانه کارآفرینان برای استارتاپ

پادکست کار مهم روزانه کارآفرینان برای استارتاپ

پادکست کار مهم روزانه کارآفرینان برای استارتاپ از موارد مهمی هست که هر استارتاپ باید آن را انجام دهند. این پادکست برگرفته شده از آکادمی فروش می باشد. اجرای توسط صادق رشیدیان مطالعه پادکست کار مهم روزانه کارآفرینان برای استارتاپ :: اختصاص زمان به یک گفتگوی تخصصی تیمی لازمه پیشرفت و موفقیت ایده تان است. ساعتی را به بررسی و برنامه باقی مانده برای رسیدن به اهدافتان در نظر بگیرید. تمرکز و تلاش بر روی اجرا و پیشرفت پروژه و رهبری تیم اجرایی را داشته باشید. ایده اولیه ممکن است به مرور تغییر کند، پس زمانی را به تفکر درخصوص گسترش ایده تان اختصاص دهید. ساعتی را به بررسی هزینه های روزانه استارتاپ اختصاص دهید. ارتباطات ستون موفقیت است. در کنفرانسها […]