تمام مطالب برچسب : پادکست کارآفرینی
پادکست اهمیت لیست نبایدها در کارآفرینی

پادکست اهمیت لیست نبایدها در کارآفرینی

پادکست اهمیت لیست نبایدها در کارآفرینی که برگفته از زومیت می باشد. این پادکست با حمایت وب سایت کارآفرین ۲۴ تولید و منتشر شده است. مطالعه محتوای متنی پادکست اهمیت لیست نبایدها در کارآفرینی اغلب کارآفرینان تنها روی هدف نهایی و کارهایی که باید انجام دهند تمرکز می کنند درصورتی که تهیه ی لیست نبایدها نیز به همان اندازه مهم است… کارآفرینی یا همان راه اندازی کسب وکار جدید بیش از هر زمانی میان مردم جا افتاده است و اغلب آن ها با تهیه ی یک لیست انجام کار و لیستی از انتظاراتشان وارد بازار می شوند. نکته ی مهم این که تهیه ی لیستی از کارهایی که نباید انجام شود نیز به همان اندازه مهم است. به عبارت دیگر […]