تمام مطالب برچسب : پادکست بازاریابی محتوایی
پادکست ماراتن بازاریابی محتوایی

پادکست ماراتن بازاریابی محتوایی

پادکست ماراتن بازاریابی محتوایی در هفت گام می توانید دنبال کنید و انجام دهید ! این پادکست برگرفته شده از گراف تیم می باشد. اجرای توسط صادق رشیدیان مطالعه پادکست ماراتن بازاریابی محتوایی :: گام اول : اهداف خود را تنظیم کنید [شروع] اکثر دوندگان ماراتن یک مربی و یک استراتژی برای حرکت دارند. دلیلی برای دویدن، طرح و معیارهایی برای موفقیت. با ۶۳٪ از شرکتهایی که یک استراتژی محتوای مدون دارند همگام شوید. گام دوم : آموزش ببینید یک دونده ماهها، زمان خود را صرف آموزش می کند. شما نیز مرتبط با حوزهی خود نیاز دارید که همین کار را انجام دهید. به مشتریان خود گوش کنید، نیاز آنها را کشف کرده و یک تقویم محتوایی بسازید. گام سوم […]