تمام مطالب برچسب : ویژگی استارتاپ
پادکست استارتاپ ها چالش و ویژگی ها

پادکست استارتاپ ها چالش و ویژگی ها

پادکست استارتاپ ها چالش و ویژگی ها مواردی مهم که در پیشرفت و رشد استارتاپ مان کمک می کند. اجرای توسط صادق رشیدیان مطالعه پادکست استارتاپ ها چالش و ویژگی ها :: سرویس های بسیاری در سراسر جهان با ایده هایی به وجود می آیند و در مدتی کوتاه موفق می شوند مسیری صد ساله را در یک شب طی نمایند. موفقیت این شرکت های نوپا و کسب و کارهای نوین توجه دیگر افراد را تزیز به مفهوم « استارتاپ » جلب کرده است. استارتاپ ها از زمان پیدایش تاکنون، توانسته اند خدمات بسیاری را در حوزه های گوناگون به جامعه ارائه دهند. همچنین استارتاپ چند سالی نیز می شود که در ایران رونق پیدا کرده است. استارتاپ چیست ؟ […]