تمام مطالب برچسب : قوانین موفقیت برایان تریسی
پادکست قوانین موفقیت از دیدگاه برایان تریسی

پادکست قوانین موفقیت از دیدگاه برایان تریسی

در پادکست قوانین موفقیت از دیدگاه برایان تریسی به قانون هایی مهم و کاربردی می پردازیم که در مراحل زندگی، شروع و در ادامه استارتاپ همراه ما خواهد بود. مطالعه محتوای متنی پادکست قوانین موفقیت از دیدگاه برایان تریسی برایان تریسی در این اصل ها بهترین و سریع ترین راه های رسیدن به موفقیت را مختصر و مفید ارائه کرده است : قانون علت و معلول هر چیزی به دلیلی رخ می دهد. برای هر علتی، معلولی هست و برای هر معلولی، علتی. چیزی به اسم شانس وجود ندارد. قانون ذهن همه ی علت ها و معلول ها ذهنی اند. افکار شما تبدیل به واقعیت می شوند. افکار شما آفریننده اند. شما تبدیل به همان چیزی می شوید که درباره […]