تمام مطالب برچسب : خدمات به مشتریان
پادکست مهارت های طلایی برای خدمت به مشتری

پادکست مهارت های طلایی برای خدمت به مشتری

پادکست مهارت های طلایی برای خدمت به مشتری به شما برای مدیریت و تعامل بهتر با مشتریان کمک می کند. اجرای توسط صادق رشیدیان مطالب این پادکست بر گرفته شده از پونیشا می باشد. مطالعه پادکست مهارت های طلایی برای خدمت به مشتری : علیرغم هر مسئولیتی که بر عهده دارید، صنعت یا نوع مشتری که هر روز با آنها سروکار دارید، بهتر است این مهارت ها را برای پیشرفت در کار خود کسب کنید. شنونده ای عالی باشید با اشتیاق گوش کنید. سوال بپرسید و پاسخ مشتریان را خلاصه کنید. با این کار نشان می دهید برای آنها اهمیت قائلید و می خواهید راه حلی درست پیشنهاد دهید. مهارت های ارتباطی عالی روش های بر قراری ارتباط موثر با […]