دوره کار آموزی و آموزشی

دوره کار آموزی و آموزشی و کسب درآمد :

  • مدت زمان این دوره با توجه به فرایند عملی و برون سپاری و حضور و دورکاری زمانی ندارد و حداقل زمان پیش بینی شده ۱ یک ماه بوده و البته تا ۹ ماه فرآیند پیشرفت خواهید داشت.
  • بعد از تاییدات نهایی با توجه به پبشرفت ، خلاقیت ، همراهی فعالیت شما که شامل حضور در تیم استارتاپی ما خواهد بود انجام خواهد شد و پروژه ها و همکاری های ویژه ای در نظر خواهیم گرفت که به شما اعلام می شود.
  • شما می توانید فعالیت و همکاری با ما را حضوری و دورکاری و ترکیبی داشته باشید تا پیشرفت و رشد بهتری شما و ما داشته باشیم.
  • مدت همکاری طی قراردادی حداقل یک سال خواهد بود.
  • تمامی موارد دوره ۱۰۰ درصد عملی خواهد بود.
  • آموزش ها به همراه فعالیت کاری مستقیم به جهت یاد گیری سریعتر و تجربه بهتر همراه خواهد شد.
  • بعد از ثبت نام ، تاریخ شروع دوره به شما اطلاع رسانی می شود تا سریعتر شروع کنیم.