استخدام کارآموز

در این مجموعه ” پویایی، خلاقیت، ایده پردازی ” مهمترین اصل و هدف می باشد.

همکاری بلند مدت به همراه رشد و پیشرفت و کسب در آمد ؛ برای ما اهمیت دارد.

  • Accepted file types: pdf, zip, rar, Max. file size: 2 MB.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .