ایجاد صفحات دلخواه خطاها در سی پنل

ایجاد صفحات دلخواه خطاها در سی پنل

در این مطلب ایجاد صفحات دلخواه خطاها در سی پنل را فرا خواهید گرفت.

شاید بارها شده که خواسته باشید خطاهایی که از سمت سرور در مواقع مختلف

به شما نمایش می دهد به نفع خودتان تغییر دهید 😉

ایجاد صفحات دلخواه خطاها در سی پنل

تمامی صفحات این خطاها را می توانید در سی پنل هاست تان تغییر دهید :

۴۰۰ (Bad request)
۴۰۱ (Authorization required)
۴۰۲ (Payment required)
۴۰۳ (Forbidden)
۴۰۴ (Not found)
۴۰۵ (Method not allowed)
۴۰۶ (Not acceptable)
۴۰۷ (Proxy authentication required)
۴۰۸ (Request timeout)
۴۰۹ (Conflict)
۴۱۰ (Gone)
۴۱۱ (Length required)
۴۱۲ (Precondition failed)
۴۱۳ (Request entity too large)
۴۱۴ (Request URI too large)
۴۱۵ (Unsupported media type)
۴۱۶ (Request range not satisfiable)
۴۱۷ (Expectation failed)
۴۲۲ (Unprocessable entity)
۴۲۳ (Locked)
۴۲۴ (Failed dependency)
۵۰۰ (Internal server error)
۵۰۱ (Not Implemented)
۵۰۲ (Bad gateway)
۵۰۳ (Service unavailable)
۵۰۴ (Gateway timeout)
۵۰۵ (HTTP version not supported)
۵۰۶ (Variant also negotiates)
۵۰۷ (Insufficient storage)
۵۱۰ (Not extended)

خطاهای عمومی که به کاربران نمایش می دهد شامل موارد زیر هستند که می توانید این موارد را در اولویت تغییر دهید :

۴۰۰ (Bad request)
۴۰۱ (Authorization required)
۴۰۳ (Forbidden)
۴۰۴ (Not found)
۵۰۰ (Internal server error)

ایجاد صفحات دلخواه خطاها در سی پنل

برای تغییر در صفحات خطاها ابتدا وارد پنل مدیریت هاست سی پنل ( Cpanel ) شده و وارد بخش Error Pages شوید

پیشنهاد می کنیم :   ورود به ایمیل سی پنل

و سپس صفحه مورد نظر را انتخاب کرده و مواردی که مد نظر دارید در آن وارد نمایید.

از ویژگی های این مورد می تواند عدم نمایش خطاهای متفاوت برای کاربران در بازه های زمانی بنابر مشکلات سرور، تغییرات

در فایل و… باشد.

در بخش تغییر متن خطاها می توانید از تگ هایی که در آن قسمت به شما گفته شده استفاده یا از کدها و متن های مورد نظرتان

استفاده نمایید.

ایجاد صفحات دلخواه خطاها در سی پنل

پیشنهاد می کنیم خطاهایی پر کاربردی که در مواقع متفاوت نمایش داده می شود را تغییر دهید تا برای کاربران تان متن دلخواه شما نمایش داده شود.

پر انرژی، خلاق و ایده پرداز، مدیر سرور و طراح و مشاوره تخصصی و کاربردی حوزه کسب و کار

عضو می شم
مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.